Kelainan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang memuaskan hasrat seksual dengan cara yang tidak semestinya dengan keadaan di mana seseorang memilih